l'equip

Actualment els clients tenen tracte directe amb les persones relacionades en aquesta secció.

  • Àlex Solà i Paños. Advocat col·legiat 18.929 ICAB (contactar)
  • Anna Roig Badia. Advocat col·legiat 28.879 ICAB (contactar)

Àlex Solà

Alex Solà, llicenciat en dret per la Unversitat de Barcelona l'any 1991; adscrit al Col·legi d'Advocats de Barcelona el 23 de març de 1992 amb el número 18.929, d'on és membre de la Comissió de Defensa dels Drets de la Dersona i del Liure Exercici de l'Advocacia.
asp.gabinet@estudislegals.com