El dret de defensa

La resposta punitiva de l'estat a través de la jurisdicció penal també pot ser eficaçment emprada per a defensar drets individuals i col·lectius. A diferència d'altres estats, l'estat espanyol reconeix legitimació penal a les persones físiques o jurídiques, tant siguin directament perjudicades com no, en aquest darrer cas en exercici de la denominada acció popular.

L'actuació del despatx no diferencia en funcionament ni en qualitat de servei els casos d'ofici o de designa particular.

Des de la reforma del Codi Penal de 2010 que va introduir la responsabilitat penal de les persones jurídiques, el nostre coneixement del dret civil i mercantil ens permet realitzar informes de riscos penals, en col·laboració sovint amb auditors.

Consulta on line (exclusiu clients)

Nom i cognoms *
Codi de client (si el coneixeu)
Correu electr˛nic *
Consulta on line s/ dret penal *
 
Codi de seguretat
Repetir codi de seguretat *