Adreça:
Carrer Mallorca, 275, 2n 2a
08008 Barcelona

Telèfon: 93 217 59 00
Telefax: 93 217 04 66
Correu electrònic: gabinet@estudislegals.com