Resultats 9-N

El Parlament de Catalunya, després de les eleccions de 25 de novembre de 2012, on tots els partits es van pronunciar en els seus programes sobre el Dret a decidir, i van obtenir 87 diputats dels 135 de Parlament, els partits que recollien tal dret al seu programa, va formular aquelles normes que eren instrumentals del seu exercici.

Tot plegat va concloure amb un procés participatiu no vinculant del 9 de novembre de 2014 que fou declarat inconstitucional i pel que van resultar processats i condemnats 4 membres del govern de la Generalitat.

Aquestes són algunes fites d’aquell període:

Data descentent. Les més recents primer

  • STS [3.817 KB] 22 de març de 2017 que condemna a inhabilitació per desobediència a Francesc Homs
  • STSJ [547 KB] de 13 de març de 2017 que condemna a inhabilitació per desobediència a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau.
  • STC 31/2015 [369 KB] de 25 de febrer que declara inconstitucinals asepctes clau de la Llei 10/2014
  • Decret 129/2014 [325 KB] de 27 de setembre, de convocatòria de consulta popular no refrendària sobre el futur polític de Catalunya pel 9 de novembre de 2014
  • Llei 10/2014 [392 KB] , de 26 de setembre de Consultes Populars no refrendàries
  • Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries [801 KB] sobre el text de la Llei de Consultes, de 19 d'agost de 2014.
  • Proposició de Llei de Consultes no refrendràries [392 KB] , text de la ponència consjunta de 27 de març de 2013
  • Declaració de Sobirania [43 KB] del Parlament de Catalunya de 23 de gener de 2013
  • Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006