El dret d’autodeterminació: anàlisi jurídica

Divendres: 31-1-2014

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Carrer Mallorca, 283, Barcelona
Sala 8a planta


9:30 h Inauguració Jornada
Sr. Oriol Rusca Nadal, Degà de l’ICAB

9:45 h Els fonaments del dret a l’autodeterminació

- Des de la perspectiva dels drets fonamentals
Sr. Gerardo Pisarello, professor de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona

- Des de la perspectiva del dret constitucional espanyol
Sr. Javier Pérez Royo, Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla

- Des de la perspectiva del dret internacional
Sra. Anna Badia Martí, Catedràtica de Dret Internacional de la Universitat de Barcelona

Moderador: Sr. August Gil Matamala, President d’Honor de l’AED (Advocats Europeus Demòcrates)

11:30 h Pausa-Cafè

11:45 h L’exercici del dret a l’autodeterminació

- Un model reeixit d’exercici del dret: Eslovènia
Sr. Bojan Brezigar, politicòleg i periodista eslovè

- Un model d’exercici del dret en procés: Escòcia
Sr. Xavier Solano, ex delegat del Govern de Catalunya a Londres i assessor de l’Scottish National Party (SNP)

- L’exercici del dret en el cas de Catalunya
Sr. Carles Viver i Pi-Sunyer, President del Consell Assessor per a la Transició Nacional i Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat Pompeu Fabra

Moderadora: Sra. Marion Hohn, Presidenta de l’Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans

13:30 h Conclusions/Cloenda

Sra. Mireia Montesinos, Presidenta de la Comissió de Defensa