Informació legal

Responsable de redacció:

Àlex Solà Paños
Advocat
Mallorca, 275, 2n 2a
08008 Barcelona
Tel.: 93 217 59 00
Fax: 93 217 04 66
Email: asp.gabinet@estudislegals.com
Web: www.estudislegals.com
ID fiscal: 46.229.319-D

Informació professional

Àlex Solà Paños està autoritzat per treballar com advocat a l’estat espanyol, per estar adscrit a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) des de 1992 amb el número 18.929; així com en l'ambit de la UE per estar adscrit al COUNCIL OF THE BARS AND LAW SOCIETIES OF DE EUROPEAN UNION / CONSEIL DES BARREAUX DE L'UNION EUROPEENNE (CCBE), amb el número 469.

Col·legi d'Advocats de Barcelona
Mallorca, 283
08037 Barcelona

Telèfon: 93 487.28.80
Telefax: 93 487 15 30
E-Mail: info@icab.cat
Pàgina d’inici: www.icab.cat

CONSEIL DES BARREAUX DE L'UNION EUROPEENNE
Trierstraat 45 rue des Trèves
Brussel
1045 BRUXELLES
www.ccbe.org

L’activitat dels advocats que es presenten en aquesta pàgina està subjecta a les regulacions legals següents:

Estatuts de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Normativa de l’Advocacia Catalana. DOGC núm. 5354 de 6 d'abril de 2009
Estatut General de l'Advocacia Espanyola. Reial Decret 658/2001, de 22 de juny

Podeu trobar el text d’aquestes regulacions a la pàgina web el Col·legi d’Advocats de Barcelona.

Exoneració de responsabilitat

Hem examinat cuidadosament la informació proporcionada al servidor. Malgrat tot, no podem garantir la correcció completa, integritat, qualitat o actualitat de la informació proporcionada. En cas de detectar qualsevol anomalia, si us plau feu-nos-ho saber i ho corregirem tot seguit.

Informació de drets

Els texts, imatges, gràfics així com el disseny d’aquestes pàgines estan subjectes a copyleft segons el model de llicència Creative Commons Reconeixement - No Comercial - Sense Obra Derivada 2.5 en les condicions següents:

Sou lliure de:
copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra així com fer-ne obres derivades

Amb les condicions següents:
Reconeixement — Heu de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per l'autor o el llicenciador (però no d'una manera que suggereixi que us donen suport o rebeu suport per l'ús que feu l'obra).

No comercial — No podeu utilitzar aquesta obra per a finalitats comercials.

Compartir Igual —Si altereu o transformeu aquesta obra, o en genereu obres derivades, només podeu distribuir l'obra generada amb una llicència idèntica a aquesta.

Entenent que:
Renuncia— Es pot renunciar a alguna d'aquestes condicions si obteniu el permís del titular dels drets d'autor.
Domini Públic— Aquesta llicència no afecta a la situació de l'obra o algun dels seus elements quan es trobi en el domini públic, segons la llei vigent aplicable.
Altres drets— Els drets següents no queden afectats de cap manera per la llicència: • Els vostres drets de repartiment just o ús just;
• Els drets morals de l'autor;
• Drets que altres persones poden ostentar sobre l'obra o sobre l'ús que se'n fa, com per exemple drets de publicitat o privacitat.

Avís— Quan reutilitzeu o distribuïu l'obra, heu de deixar ben clar els termes de la llicència de l'obra.