àrees de pràctica

branques d'un arbre


Amb els membres de l'equip i en estreta col·laboració amb altres companys advocats i d'altres professions, tractem les àrees del món del dret que us relacionem a continuació i, que segons pensem nosaltres, estan profundament interrelacionades.

Sovint comptem amb la col·laboració d'especialistes en diverses matèries que ens ajuden a aprofundir en la complexitat dels casos que tractem.


Dret Civil

Les relacions entre persones en societat comporten situacions complexes quina regulació en la nostra cultura és fruit de més de tres mil anys d'evolució sistemàtica. Aquestes relacions poden afectar a la personalitat, l'estat civil, la filiació, la capacitat, el patrimoni, les relacions de veīnatge, les obligacions ... + info...

Dret Penal

La resposta punitiva de l'estat a través de la jurisdicció penal també pot ser eficaįment emprada per a defensar drets individuals i colˇlectius. A diferència d'altres estats, l'estat espanyol reconeix legitimació penal a les persones físiques o jurídiques, tant siguin directament perjudicades com no, en aquest darrer cas en exercici de la denominada acció popular.

Des de la reforma del Codi Penal de 2010 que va introduir la responsabilitat penal de les persones jurídiques, el nostre coneixement del dret civil i mercantil ens permet realitzar informes de riscos penals, en colˇlabración sovint amb auditors. + info ...

Dret Mercantil

La correcció en l'execució de les formalitats garanteix la limitació de la responsabilitat personal dels administradors de les societats i dels comerciants individuals. + info ...

Urbanisme

En colˇlaboració i formant equip amb arquitectes, es desenvolupen instruments de planejament derivat i es resolen qüestions amb les administracions actuants. + info ...


(Copyleft) 2014

Imprimir aquest full