dret mercantil

La tranquilitat en els negocis

La correcció en l'execució de les formalitats garanteix la limitació de la responsabilitat personal dels administradors de les societats i dels comerciants individuals.

El despatx col·labora estretament amb economistes especialitzats en fiscalitat. En aquest camp, per exemple, tractem:

Societats
* Constitució de tota mena de societats civils i mercantils
* Diligenciat i manteniments de llibres oficials
* Augments i reduccions de capital
* Manteniment de la vigència dels òrgans socials
* Absorcions i escisions
* Dissolucions

Relacions entre socis
* Contractes para-socials entre socis (obligacions accessòries)
* Conflicte d'interessos entre socis

Comerç
* Reclamacions per incompliment contracual (danys, impagaments, ...)


La unió d'esforços Per a emprendre reptes sempre cal ajuntar esforços. Una empresa sempre és un repte i no és bó perdre de vista les diferents sensibilitats i interessos que hi poden concórrer

Consulta on line (exclusiu clients)

Nom i cognoms
 
Codi de client (si el coneixeu)
 
Correu electr˛nic
 
Consulta on line s/ dret mercantil
 

(Copyleft) 2014

Imprimir aquest full