Vostè està aquí: Inici
Continuar: sobre nosaltres publicacions i debats iniciatives d'altres notícies jurídiques interessants àrees de pràctica mapa del web
General: enllaços contacte urbanisme dret mercantil dret penal dret civil

Cercar:

urbanisme

La racionalitat

En col·laboració i formant equip amb arquitectes, es desenvolupen instruments de planejament derivat i es resolen qüestions amb les administracions actuants.

Planejament
* Intervenció en Juntes de Compensació
* Redacció de projectes de reparcel·lació
* Redacció de propostes de modificació puntual de plans generals
* Redacció de propostes de modificació de normes subsidiàries

Execució
* Convenis urbanístics
* Intervenció en processos expropiatoris
* Contractes de permuta i construcció

imatge: Allò del bri d'esperança - Foto: Dominique Knobben

Consulta on line (exclusiu clients)

Nom i cognoms *
Codi de client (si el coneixeu)
Correu electrònic *
Consulta on line s/ dret urbanístic *
 
Codi de seguretat
Repetir codi de seguretat *

Anar a: contacte dret mercantil