Vostè està aquí: iniciatives d'altres
Tornar a: Inici
Continuar: Dret a accés a l'atestat habeas corpus per 250 migrants querella pels vols de la CIA
General: enllaços contacte urbanisme dret mercantil dret penal dret civil

Cercar:

Iniciatives d'altres

Com nosaltres, són multitud les persones i entitats que creuen que cal estar vigilants i reaccionar tant com es pugui respecte dels excessos, desviacions i vulneracions dels drets humans, especialment en aquests temps en que la cultura securitària pretén, sota el pretext precisament de la defensa de la llibertat, restringir els avenços que en matèries de garanties i respecte als drets humans ha costat segles anar assolint.

En aquesta secció ressaltarem algunes iniciatives de reacció en l’àmbit judicial que trobem especialment interessants o de les que, per motius de proximitat amb els protagonistes, en tenim més sensibilitat i informació.

imatge: Entre tots ho farem tot -