Vostè està aquí: novetats legislatives
Tornar a: notícies jurídiques interessants
General: enllaços contacte urbanisme dret mercantil dret penal dret civil

Cercar:

Sahrauís

Facilitat per obtenir nacionalitat espanyola

El passat dia 4 d’octubre, la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats d’Espanya va aprovar per unanimitat una proposició no de llei del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana a favor de modificar el art. 22 CCiv, incloent als sahrauís dins el termini de dos anys per obtenir la nacionalitat espanyola, per modificar així l'actual redactat:

Article 22
1. Per a la concessió de la nacionalitat per residència es requereix que aquesta hagi durat
deu anys. Són suficients cinc anys per als que hagin obtingut la condició de refugiat i dos
anys quan es tracti de nacionals d’origen de països iberoamericans, Andorra, Filipines,
Guinea Equatorial o Portugal o de sefardites.

També es va aprovar demanar la modificació del reglament de la Llei del Registre Civil per a que permeti el reconeixement de forma expressa de la validesa dels certificats de naixement i d’antecedents penals expedits pels Registres de la República Àrab Sahrauí Democràtica.

Anar a: Ordre de Retenció Europea de comptes corrents