Iniciatives d'altres

Com nosaltres, són multitud les persones i entitats que creuen que cal estar vigilants i reaccionar tant com es pugui respecte dels excessos, desviacions i vulneracions dels drets humans, especialment en aquests temps en que la cultura securitària pretén, sota el pretext precisament de la defensa de la llibertat, restringir els avenços que en matèries de garanties i respecte als drets humans ha costat segles anar assolint.

En aquesta secció ressaltarem algunes iniciatives de reacció en l’àmbit judicial que trobem especialment interessants o de les que, per motius de proximitat amb els protagonistes, en tenim més sensibilitat i informació.


Entre tots ho farem tot

Dret a accés a l'atestat La Sala Segona del Tribunal Constitucional ha dictat el dia 30 de gener de 2017 una molt interess...habeas corpus per 250 migrants La associació Algeciras Acoge va sol licitar el 20 d"agost de 2014 la iniciació d"ofici d"un procediment de habeas corpus respecto de 250 immigrants que es trobaven privats de llibertat a un polies...querella pels vols de la CIA Actuació judicial a Espanya, davant l'Audiència Nacional, interposada inicialment per un grup de ciutadans de les Illes Balears
(Copyleft) 2014

Imprimir aquest full