enllaços

la secció obligada


Hem selececionat algunes pàgines web que pensem que, o bé no són prou conegudes, o bé mai perdem ocasió de promocionar. Esperem que us siguin d'interès o utilitat.

També hem posat en aquesta secció algunes pàgines amb recursos o utilitats que són usades ferqüentment per nosaltresAtles Judicial Europeu en Matèria Civil, permet l'accés senzill a informació rellevant per a la cooperació judicial civil.
e-justice és un portal europeu pensat per a ser en el futur la finsetreta única en l'àmbit de la justícia.
SIGPAC, pàgina penjada al Ministeri d'Agricultura derivada d'un projecte pagat amb fons europeus per comptar oliveres; serveix per superposar el parcel·lari de finques rústiques a la cartografia cadastral
Correus On Line, pàgina del servei de correus que serveix des de per trobar un codi postal fins per enviar un burofax des de l'ordinador
Col·legi d'Advocats de Barcelona (Icab), permet trobar tots els col·legiats de Barcelona
Col·legi de Procuradors de Barcelona, permet trobar procuradors
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, permet trobar arquitectes
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Permet la consulta íntegra dels DOGC de forma gratuïta
Oficina vitual del Cadastre, pàgina on es poden consultar les dades que consten al cadastre de finques rústiques i urbanes


Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, associació sense ànim de lucre que està constituïda exclusivament per advocats en exercici, que han orientat la seva professió a la defensa dels drets fonamentals de la persona, tant individuals com col·lectius, reconeguts en la Declaració Universal dels Drets Humans, en el Conveni de Roma del 1950, i demés tractats internacionals constitutius del cos jurídic que anomenem Drets Humans
Coordinadora per la Prevenció de la Tortura, plataforma integrada per organitzacions de lluita contra la tortura i defensa dels drets humans agrupats amb l'objectiu principal de vetllar per l'aplicació i el seguiment dels mecanismes internacionals de prevenció de la tortura a l'Estat espanyol, de manera especial el Protocol Facultatiu de la Convenció contra la Tortura i d'altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants per la Prevenció de la Tortura de les Nacions Unides.
Advocats Europeus Demòcrates, associació d'associacions d'advocats progressistes de Bèlgica, Països Baixos, França, Alemanya, Itàlia, Euskadi, Madrid i Catalunya
Comissió de Defensa dels Drets de les Persones i del Lliure exercici de l'Advocacia, del Col·legi d'Advocats de Barcelona
Center for Constitutional Rights, entitat nordamericana de defensa dels dret civils amb especial atenció als casos de tortura a Iraq i Guantánamo
Despatx de l'advocat de Berlin Wolfgang Kaleck, director jurídic de la denúncia contra Donald Rumsfeld i altres per tortures.
InternationalProBono.com, web Pro Bono de la International Bar Association per coordinar a la comunitat global de professionals involucrats en treballs legals pro bono a escala local i internacional.
L’Asociación Libre de Abogados de Madrid (ALA), constituïda el 1989 i integrada a l’AED, agrupa molts advocats que exerceixen a la Comunitat de Madrid. Té la finalitat de vetllar per la defensa i foment dels Drets i Llibertats, i promoure la reforma de l’Administració de Justícia per a assolir la seva democratització i modernització.


(Copyleft) 2014

Imprimir aquest full